PRAVILA KORIŠĆENJA

Poslednja promena: 22.11.2015.
Razlog promene: ispravka pravopisnih grešaka i preciziranje članova pravilnika
Promene u dokumentu: Praktične promene nema

Korišćenjem sajta FotoRepublika, podrazumeva se da je registrovani korisnik potpuno razumeo Pravilia korišćenja i da je sa njima saglasan.

OPŠTA PRAVILA

1) FotoRepublika je sajt namenjen ljubiteljima fotografije, foto entuzijastima, foto amaterima i profesionalnim fotografima.
2) FotoRepublika je namenjena ljubiteljima fotografije, foto entuzijastima, foto amaterima i profesionalnim fotografima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Srbije i Slovenije, kao i ljudima iz dijaspore čije je poreklo iz gore pomenutih republika.
3) FotoRepublika je sajt koji funkcioniše pod jednim Internet domenom, a koji je lokalizovan na šest jezika.
Eventualne slovne ili gramatičke greške nisu namerne.
4) Svi registrovani korisnici (u daljem tekstu: korisnici) imaju ista prava.

POSTAVLJANJE FOTOGRAFIJA, OCENE I KOMENTARI

5) Korisnik ima pravo da postavi fotografije na sajt isključivo ako je autor fotografije ili ako polaže autorsko pravo na fotografiju.
6) Najstrožije je zabranjeno postavljanje tuđih fotografija, odnosno fotografija na koje korisnik ne polaže autorsko pravo.
7) Korisnik se slaže da postavljenu fotografiju mogu ocenjivati i komentarisati svi korisnici sajta FotoRepublika.
8) Korisnik razume da ocenjivanje i komentarisanje fotografija može biti od strane nestručnih lica (korisnika) koji ne poseduju opsežno znanje o fotografiji, ali imaju prava, kao i svi drugi, da ocene ili ostave komentar na fotografiju.
"Rejting" fotografije nikako ne predstavlja istinsku umetničku vrednost nekog autorskog dela.
9) Rejting (brojevi pored naziva fotografije ili imena autora) fotografije ili autora nikako ne treba shvatati preozbiljno niti ići u ekstreme i fanatizam sa tim.
Rejting (brojevi) ima svoju tehničku (praktičnu) ulogu za bolje i kvalitetnije funkcionisanje sajta FotoRepublika.
10) Ocenjivanje fotografije se vrši klikom miša na odgovarajuće polje zvezdica ispod fotografije koje predstavljaju skalu od nula do pet, gde je nula neutralna ocena, a pet najviša pozitivna ocena fotografije.
11) Autor fotografije ne može oceniti svoju fotografiju.
12) Sve dobijene ocene, kojom je fotografija ocenjena od strane drugih korisnika se sabira i iskazuje se kao broj pored naziva fotografije.
13) Ocene svih fotografija se sabiraju i prikazuju se pored imena autora.
14) Fotografiju može oceniti svaki registrovani korisnik.
15) Korisnik može oceniti fotografiju bez obaveze da upiše svoj komentar na fotografiju.
16) Ukoliko korisnik oceni fotografiju i upiše komentar, ispod fotografije će se pojaviti ime korisnika, komentar koji je upisao, ocena koju je dao fotografiji i njegov satus na sajtu (online - zelenom ikonom / offline sivom ikonom).

OCENE KOMENTARA

17) Korisnik koji je autor komentara može dobiti ocenu ("Like") od strane autora fotografije čiju je fotografiju komentarisao, kao i od svih ostalih korisnika.
"Like" ima vrednost jedne zvezdice, odnosno autoru komentara donosi jedan bod kao nagradu za kvalitetnu kritiku, posvećeno vreme u cilju edukacije drugih korisnika, a u cilju unapređenja njegovih fotografskih veština.
18) Autor komentara ne može sebi oceniti komentar.

BRISANJE FOTOGRAFIJE I KOMENTARA

19) Administrator ima prava da obriše fotografiju ili komentar korisnika, vodeći se isključivo ovim pravilnikom i zdravim razumom.
20) Autor fotografije može obrisati svoju fotografiju, čime se brišu sve ocene koje je dobio od drugih korisnika za tu fotografiju.
21) Autor fotografije ne može brisati komentare drugih korisnika koji su upisali komentar na njegovu fotografiju.
22) Autor komentara može izbrisati svoj komentar 10 minuta nakon njegovog postavljanja, nakon isteka 10 minuta, više neće biti u mogućnosti da ga obriše.

BRISANJE NALOGA

23) Korisnik ima pravo da trajno izbriše svoj nalog na FotoRepublici.
24) Korisnik koji trajno izbriše svoje nalog je saglasan da se izbrišu sve njegove fotografije sa sajta FotoRepublika.
25) Nakon trajnog brisanja naloga, korisnik je saglasan da na sajtu FotoRepublika ostanu svi autorski tekstovi, komentari i ocene koje je dao drugim korisnicima, kako se ne bi narušio "ekosistem" bodova drugih aktivnih korisnika i da komentari u diskusijama u kojima je učestvovao ne bi postali besmisleni i bez logičnog sleda.
26) Nakon trajnog brisanja naloga, svi autorski tekstovi i komentari ostaju autorsko delo te osobe i zadržava sva intelektualna prava na njih.
* U prevodu, sve ovo znači da neko može obrše svoj nalog i fotografije sa sajta, ali na sajtu ostaju zabeležene ocene i "Like-ovi" koje je ta osoba dala drugim korisnicima.
U suprotnom nanela bi se šteta korisnicima koji su i dalje aktivni na sajtu.
Takođe ostaju upisani komentari te osobe, jer je možda taj komentar poveo opsežnu raspravu te bi se njegovim brisanjem izgubio svaki smisao za nekog ko to bude čitao u budućnosti.
Autorska i intelektualna prava i dalje ostaju u vlasništvu osobe koja je izbrisala nalog i ne prenose se na treća lica. Mislimo da je ovo fer-plej prema svima.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

27) FotoRepublika ceni i poštuje svako autorsko delo.
28) Fotografije i druga autorska dela korisnika nakon postavljanja na sajt FotoRepublika će zadržati sva prava koja su imala i pre postavljanja na sajt.
29) FotoRepublika neće ustupati ili prodavati autorska dela korisnika trećim licima.
30) FotoRepublika ulaže maksimalne napore da zaštiti autorska dela svih korisnika i kontinualno radi na unapređenju zaštite od neovlašćene upotrebe istih.
31) FotoRepublika nije odgovorna u slučaju krađe i neovlašćene upotrebe autorskih dela od strane trećih lica.
32) Na sajtu FotoRepublika, posebnom programskom skriptom je isključena mogućnost "desnog klika" i opcije "Save as", koja onemogućava posetioce, registrovane i neregistrovane da neovlašćeno preuzmu tuđe autorsko delo, odnosno, fotografiju (u maloj i u velikoj rezoluciji).
33) Svaka fotografija u velikom prikazu sadrži vodeni žig sa imenom autora.
34) FotoRepublika ne snosi odgovornost za krađu i neovlašćenu upotrebu sadržaja i autorskih dela od strane trećih lica u slučaju hakerskog napada.
35) FotoRepublika koristi najsavremenije servere sa najboljom zaštitom od neovlašćenog (hakerskog) upada, a sve u cilju zaštite svojih korisnika, ličnih podataka, sadržaja i autorskih dela koja se na njemu fizički nalaze.

DELENJE AUTORSKOG SADRŽAJA

36) Korisnik je saglasan da FotoRepublika u svrhu promocije sajta, njenog sadržaja i korisnikovu ličnu promociju deli (share-uje) njegove fotografije na društvenim mrežama, kao što su Facebook, Twitter, Instagram i Pinterest.
37) Delenje autorskog sadržaja na društvenim mrežama u vidu fotografje će biti u niskoj rezoluciji i sadržaće link ka stranici fotografije autora.
Deljeni materijal će sadržati sve informacije o autoru, a fotografije će biti potpisane imenom autora.

ZABRANE I SANKCIJE

38)
a) Na sajtu FotoRepublika, najstrožije je zabranjen govor mržnje, korišćenje vulgarnog rečnika, vređanje na rasnoj, nacionalnoj i verskoj osnovi.
b) Najstrožije je zabranjen svaki oblik nepoštovanja drugih korisnika, maltretiranje, omalovažavanja ličnosti ili njegovog autorskog dela.
c) Zabranjeno je postavljanje pornografskog materijala u bilo kom obliku ili postavljanje linkova ka pornografskom sadržaju.
d) Zabranjeno je spamovanje.
e) Zabranjeno je postavljanje linkova ka sajtovima sa "sumnjivim" sadržajem i ponudama kao i prema sajtovima sa virusima i slično.
f) Zabranjeno je otvaranje (registrovanje) duplih naloga. Korisnik može da ima samo jedan korisnički nalog i ne sme da se registruje pod drugim imenom i drugom email adresom.
39) Kršenje tačke 38. ovog pravilnika od strane korisnika će u najkraćem mogućem roku biti sankcionisano od strane administratora.
40) Korisnici su dužni da prijave administratoru svako neprimereno ponašanje, fotografiju ili komentar koji primete na sajtu FotoRepublika.
41) Sankcije prema korisniku koji kriši ovaj pravilnik mogu biti:
a) Zabrana pristupa sajtu FotoRepublika za određeni vremenski period.
b) Trajna zabrana pristupa sajtu FotoRepublika i brisanje korisničkog naloga.
42) FotoRepublika zadržava diskreciono pravo da primeni sankcije iz člana 41. ovog pravilnika ukoliko korisnik u praksi nije povredio ni jednu tačku ovog pravilnika, ali svojim ponašanjem i delovanjem narušava harmoniju među ostalim korisnicima i ne poštuje osnovna načela i misiju sajta FotoRepublika.
...........................................................................................
43) U slučaju promene Pravila korišćenja, bićete obavešteni.
44) Ukoliko korisnik u celosti ne prihvata Pravila korišćenja, potrebno je da u najkraćem roku kontaktira administratora putem Email-a: delete@fotorepublika.com i zatraži brisanje naloga.